091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com

U okviru redovnog programa obuke Hrvatske gorske službe spašavanja održan je  jedan od osnovnih tečajeva za stjecanje zvanja gorskog spašavatelja, tečaj speleoloških tehnika spašavanja na kojem su sva tri člana stanice Karlovac koji su sudjelovali na tečaju uspješno ga i završili.

Proljetni tečaj speleospašavanja  trajao je od  21. do 28. travnja 2017.  Prva dva dana 12 polaznika tečaja iz različitih dijelova Hrvatske proveli su uvježbavajući tehnike speleospašavanja na podsljemenskom  tunelu nedaleko HGSS stanice Zagreb. Ostalih 5 dana provedeni su u stanici Ogulin iz koje su u jamama okolice Ogulina uvježbavali tehnike  speleološkog spašavanja. Transport horizontalnim kanalima prečnicama (horizontalne i kose) kroz špilju, transport uskim kanalima i  vertikalni transport protuutegom. Završna vježba speleospašavanja provodila se  u špilji u kamenolomu Tounj gdje se uz sve naučeno tražio i  koordinirani rad svih grupa u spašavanju iz složenog speleološkog objekta.