091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Sjedište

Hrvatska gorska služba spašavanja

Kozačeva 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel./fax. 01 4821 049

e mail: gss@gss.hr

web: www.gss.hr

 

Pročelnik službe:

Vinko Prizmić, Split

tel. 091 2123 000

tel. 098 320 513

e mail: vinko.prizmic@st.htnet.hr

 

Dopročelnik službe:

Vedran Tešić, Ogulin

tel. 091 1721 003

tel. 091 7259 357

e mail: tesic.vedran@gmail.com
Tajnik:

Darko Berljak, Zagreb

tel.091 2123 021

tel. 098 283 709

e mail: hps@zg.t-com.hr

STRUČNE KOMISIJE HGSS:

 

KOMISIJA ZA HELIKOPTERSKO SPAŠAVANJE

pročelnik: Srđan Vrsalović, Split

e mail: srdjan.vrsalovic@st.tel.hr

KOMISIJA ZA SPELEO SPAŠAVANJE

pročelnik: Darko Bakšić, Zagreb

e mail: baksic@sumfak.hr

e mail: baksic@gmail.com

KOMISIJA ZA OPREMU I VEZE

pročelnik: Tomislav Bogojević, Novska

e mail: tomislav.bogojevic@novska.hr

KOMISIJA ZA MEDICINU SPAŠAVANJA

pročelnik: Petar Mišković

e mail: petar.miskovic@gmail.com

KOMISIJA ZA TEHNIKU SPAŠAVANJA I ŠKOLOVANJE KADROVA

pročelnik: Dubravko Butala, Karlovac

e mail: dubravko.butala@ka.htnet.hr

KOMISIJA ZA POTRAGE I LAVINE

pročelnik: Alen Zorić, Gospić

e mail: alen.zoric@gmail.com

KOMISIJA ZA SIGURNOST NA SKIJALIŠTIMA

pročelnik: Branko Šeparović

e mail: altmont@zg.htnet.hr

KOMISIJA ZA INFORMIRANJE I ANALITIKU

pročelnik: Hrvoje Dujmić

e mail: hdujmic@fesb.hr