091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com

Došlo je do napuknuća ceste između sela Uštica i Tanac na kojoj je bilo potrebno zaštititi i nasip od pucanja. Stoga na teren u Jasenovac stižu ronioci iz HGSS stanice Karlovac.

U 10:15 sati na put prema Jasenovcu krenuli su dva ronioca HGSS stanice Karlovac te ronioc Kluba za podvodne aktivnosti Vodomar iz Duga Rese. U 13:00 sati ronioci razvlače folije 10X4 m te ju fiksiraju na pokos nasipa  ne bi li spriječili prodor vode kroz nasip. Uz temperaturu vode od 7° i apsolutno nikakvu vidljivost ispod površine rijeke Une u 15:15 sati je završeno postavljanje folije te isto tako i uron.