091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com
Pripadnici HGSS-a, Komisije za potrage i lavine,  održali su 5. lipnja prezentaciju rada sa psima studentima 5. godine Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a na poziv dr.vet. Zorana Vrbanca sa kojim HGSS ostvaruje dugogodišnju suradnju.
Najprije je u prostorima Fakulteta studentima održana kratka prezentacija o razvoju i povijesti Komisije za potrage te radu sa psima unutar HGSS-a. Nastavak je slijedio na terenu Čret u park šumi Dotrščina gdje su prikazane različite faze rada i metodika obuke pasa. Pritom su psi tražili skrivene markirante po šumi, a tijekom rada su se studentima objašnjavale razne faze obuke i problemi na koje se nailazi te načini njihova rješavanja. Prezentacija je bila popraćena mnogim pitanjima studenata. Na kraju su studentima prikazane prezentacije o potražnim akcijama na Mljetu i Rabu. Nakon toga odrađen je trening sa psima u Blatu kod Arene u Zagrebu.
Na prezentaciji su sudjelovali Neven Putar iz stanice Čakovec sa psima Jazy i Baltazar, Krunoslav Stipetić iz stanice Ogulin sa psom Dracom, Dubravko Butala, Robert Mrvoš i Sanda Križan iz stanice Karlovac sa psima Thor, Max i Kate.