091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com

Tijekom protekla 3 dana članovi HGSS Stanice Karlovac ukupno su imali 7 intervencija. Na terenu su bila 3 tima Stanice. Intervencije su bile na širem području Slunja, Rakovice i Barilovića. Radilo se o obilasku desetak samačkih domaćinstava, dostavi potrepština korisnicima usluga HCK i 1 evakuaciji.

Danas je u tijeku prijevoz djelatnika MUP-a u pograničnom području RH, a uz pomoć motornih saonica kolega iz Stanice Ogulin.

Na terenu je bilo ukupno 19 članova Stanice, a ostatak članstva je u pripravnosti.

Također u više navrata članovi Stanice su kretali na interevencije pomoći timovima HMP i sanitetskog prijevoza, ali su vraćeni s terena jer bi se timovi HMP uspjeli probiti do potrebitih.