091 72 10 005 hgss.karlovac@gmail.com

U organizaciji TZ Brdovec koja okupila stotinu sudionika na spuštanju rijekom Savom od Drenja Brdovečkog, naselja u Općini Brdovec.
Nizvodno nakon 9 km vožnje spust je završio kod skela Medsave – Zaprešić. U obilježavanju međunarodnog dana rijeke Save sudjelovala su dva
pripadnika HGSS stanice Karlovac koji su brinuli o sigurnosti sudionika spusta. Spust je protekao bez potreba za intervencijom HGSS-a.